Οι Υπηρεσίες μας

Ο σκοπός & η δέσμευση μας

Ο σκοπός μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας υποστηρίζοντας την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ατόμων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Δέσμευση μας είναι να εργαζόμαστε με προσήλωση, επαγγελματική ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα προς την επίτευξη των στόχων που θέτουν οι ίδιοι οι συνεργάτες μας.

Η αποστολή μας

Η αποστολή μας για τις επιχειρήσεις είναι να στηρίζουμε την επιτυχία τους. Παρέχοντας αναπτυξιακή υποστήριξη στους ανθρώπους της κάθε εταιρίας συμμετέχουμε δραστικά στη βελτίωση των εργασιακών δεξιοτήτων του οργανισμού, την αύξηση της παραγωγικότητας του και την εμπέδωση ενός κλίματος ομαλής συνεργασίας.

Για τους ανθρώπους που αναζητούν την υποστήριξη μας σε ατομικό επίπεδο, αποστολή μας είναι η δημιουργία μιας ισχυρής συμμαχίας μαζί τους. Με σεβασμό στην κάθε προσωπικότητα διευκολύνουμε την εξελικτική διαδικασία ενδοσκόπησης, ενδυνάμωσης και ατομικής ολοκλήρωσης.

Τα εργαλεία μας

Εργαλεία μας είναι οι τεχνικές εκπαίδευσης, coaching και mentoring. Βασίζουμε την επικοινωνία μας στην ειλικρινή ελεύθερη και ανοικτή έκφραση. Καλλιεργούμε ισότιμες σχέσεις εμπιστοσύνης, επιδιώκοντας την ενεργή συμμετοχή και δέσμευση. Αξιοποιούμε βιωματικές συμμετοχικές ασκήσεις και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε κάθε δυνατή προσέγγιση που θα  εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις και τους στόχους των συνεργατών μας.

Τα εχέγγυα μας

Εχέγγυα της δουλειάς μας είναι το εκπαιδευτικό μας υπόβαθρο, η επαγγελματική μας κατάρτιση, το ιστορικό των επιτυχιών μας και το προσωπικό ενδιαφέρον. Έχοντας φτάσει σε σημαντικό επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής ωριμότητας έχουμε αντιμετωπίσει προκλήσεις που μας επιτρέπουν να ταυτιζόμαστε με τους συνεργάτες μας, αλλά ταυτόχρονα μας έχουν προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία για να τους υποστηρίξουμε ουσιαστικά.

Μορφές & διάρθρωση αναπτυξιακής υποστήριξης

Οι μορφές αναπτυξιακής υποστήριξης που παρέχουμε είναι one to one Coaching και η επικεντρωμένη εκπαίδευση σε δεξιότητες. Η διάρθρωση των υπηρεσιών μας, δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν ανεξάρτητα ή συνδυαστικά. Οι συνεργάτες έχουν την επιλογή:

 • Να διαλέξουν αποκλειστικά από ένα εύρος εξειδικευμένων σεμιναρίων που καλύπτουν διαπιστωμένες μαθησιακές τους ανάγκες. ή
 • Να συνδυάσουν τη δυνατότητα της καθοδήγησης στην αναζήτηση των αναγκών τους, στη διαμόρφωση του προσωπικού τους αναπτυξιακού πλάνου, την παρακολούθηση στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την συνολική εποπτεία και υποστήριξη μας κατά την εξελικτικής τους πορείας.

Μεθοδολογία αναπτυξιακής υποστήριξης

Η μεθοδολογία μας ακολουθεί ένα κύκλο ανατροφοδότησης που διασφαλίζει ότι καλύπτονται σημαντικά στάδια της διαδικασίας και οδηγούμαστε σε μετρήσιμο αποτέλεσμα που καθοδηγεί τα επόμενα βήματα. Αυτά τα στάδια είναι:

 • Αναζήτηση επιδιώξεων και αναγκών ανάπτυξης.
 • Διαμόρφωση στόχων και αναπτυξιακού πλάνου.
 • Ανασκόπηση επιτευγμάτων.
 • Επαναπροσδιορισμός αναπτυξιακού πλάνου.
 

Υπηρεσίες συνοπτικά

Προσωποποιημένες

Προς επιχειρήσεις

Προς Εκπαιδευτές

 • Life Coaching
 • Executive Coaching
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Career Coaching
 • Εκπαίδευση ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Mentoring εκπαιδευτών
 • Εκπαίδευση ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Προσαρμοσμένες υπηρεσίες αξιολόγησης, βελτίωσης απόδοσης,  εκπαίδευσης
Γενικές Υπηρεσίες 
 • Δημόσιες Ομιλίες

Η κοινωνική μας ευθύνη

Οι εργασίες μας προκύπτουν και αφορούν τις ανάγκες των ανθρώπων. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε ανθρώπους να ζουν μια ισορροπημένη, γεμάτη ζωή, με σκοπό και νόημα αναδεικνύοντας και αναπτύσσοντας το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων τους. Υπό αυτή την έννοια συνεισφέρουμε ουσιαστικά στη γενικότερη κοινωνική και οικονομική ευημερία.  Πέρα από αυτό όμως, στόχος μας είναι γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες αυτών που έχουν περισσότερο ανάγκη την πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και αναπτυξιακής υποστήριξης (Coaching), για αυτό είμαστε πάντα διαθέσιμοι και αναλαμβάνουμε σταθερά πρωτοβουλίες παρέχοντας εθελοντικά και δωρεάν τις υπηρεσίες μας.