ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Trainers Synergy είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας δυο επαγγελματιών με κοινό όραμα και οπτική γύρω από την εκπαίδευση και τη γνώση.

Του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Παναγιώτη Μητρούλια

Από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετικές παραστάσεις και εμπειρίες συναντήθηκαν πάνω σε μια πολύ απλή, αλλά ανατρεπτική ιδέα:

«Η γνώση αποκτά αξία, όταν μοιράζεται»

Πάνω σε αυτή την αξία δουλεύουν και φιλοδοξούν το Trainers Synergy να γίνει ο εκπαιδευτικός χώρος μια νέας εποχής και νεωτεριστικής αντίληψης. Ένας ψηφιακός χώρος που θα έχει την ζωντάνια και την ένταση των ιδεών ανθρώπων που συνεργάζονται με αυτόν.